Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποιήσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ, ανακοινώνει ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και από ώρες 11:00 π.μ. έως  13:00μμ, θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης [οδός Μητροπολίτου Ιγνατίου-αρ.24], δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποιήσεως [δι’ ανοικτών προσφορών μετά συνεχίσεως αυτού δια προφορικών τοιούτων] : Α] α/ της με αριθμό Β 1 οριζόντιας ιδιοκτησίας του 2ου πάνω από το ισόγειο-πυλωτή ορόφου, η οποία έχει εμβαδό 81,64 τ.μ., όπως αναλυτικά περιγράφεται στη με αριθμό 18758/12.4.2002 συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως οριζόντιων ιδιοκτησιών και κανονισμού πολυκατοικίας, της Συμβολαιογράφου Άρτας Φρειδερίκης Κων/νου Μόσιαλου-Μπόκου (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), του «ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α», πολυκατοικίας ανεγερθείσης, επί οικοπέδου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, με το σύστημα της αντιπαροχής, κείμενου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Άρτας, της περιοχής «Τρίγωνο», στο Ο.Τ. 387 και δη επί των οδών Αντωνίου Γαρουφαλλιά και Ευαγγέλου Χέλμη, συνολικού εμβαδού, κατ’ επακριβή καταμέτρηση αυτού 2.452,56 μ2 και β/ της υπό στοιχεία «ΑΠΟΘ-2» υπόγειας αποθήκης, η οποία έχει εμβαδόν 8,25 τμ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη με αριθμό 18758/12.4.2002 συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως οριζόντιων ιδιοκτησιών και κανονισμού πολυκατοικίας, της Συμβολαιογράφου Άρτας Φρειδερίκης Κων/νου Μόσιαλου - Μπόκου (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), του «ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α», πολυκατοικίας ανεγερθείσης, επί οικοπέδου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, με το σύστημα της αντιπαροχής, κείμενου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Άρτας, της περιοχής «Τρίγωνο», στο Ο.Τ. 387 και δη επί των οδών Αντωνίου Γαρουφαλλιά και Ευαγγέλου Χέλμη, συνολικού εμβαδού αυτού κατ’ επακριβή καταμέτρηση αυτού 2.452,56 μ2 και Β] α/ της με αριθμό Α-3 οριζόντιας ιδιοκτησίας του 1ου πάνω από το ισόγειο-πυλωτή ορόφου, η οποία έχει εμβαδό 82,33 τ.μ., όπως αναλυτικά περιγράφεται στη με αριθμό 24154/2005 συμβολαιογραφική πράξη : α) Τροποποίηση Προσυμφώνου και Εργολαβικού β) Πράξη σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών και γ) Κανονισμός πολυκατοικίας, της Συμβολαιογράφου Άρτας Φρειδερίκης Κων/νου Μόσιαλου - Μπόκου (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), πολυκατοικίας ανεγερθείσης, επί οικοπέδου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, με το σύστημα της αντιπαροχής, κείμενου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Άρτας, της περιοχής «Τρίγωνο», στο Ο.Τ. 383  και δη επί των οδών Αντωνίου Γαρουφαλλιά και Βασιλείου Αγραφιώτη, συνολικού εμβαδού, κατ’ επακριβή καταμέτρηση αυτού 712,95 μ2 και β) της υπό στοιχεία «ΑΠΟΘ-1» υπόγειας αποθήκης, η οποία έχει εμβαδόν 8,48 τμ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη με αριθμό 24154/2005 συμβολαιογραφική πράξη : α) Τροποποίηση Προσυμφώνου και Εργολαβικού β) Πράξη σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών και γ) Κανονισμός πολυκατοικίας, της Συμβολαιογράφου Άρτας Φρειδερίκης Κων/νου Μόσιαλου - Μπόκου (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), πολυκατοικίας ανεγερθείσης, επί οικοπέδου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, με το σύστημα της αντιπαροχής, κείμενου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Άρτας, της περιοχής «Τρίγωνο», στο Ο.Τ. 383  και δη επί των οδών Αντωνίου Γαρουφαλλιά και Βασιλείου Αγραφιώτη, συνολικού εμβαδού, κατ’ επακριβή καταμέτρηση αυτού 712,95 μ2 σύμφωνα με τους όρους της από  8 Ιουλίου 2016 διακηρύξεως.

Πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης [οδός Μητροπολίτου Ιγνατίου-αρ.24], καθημερινά από 09:00πμ έως 13:00μμ  [τηλέφωνο : 2681-0-27533 ].

Εν Άρτη, 9 Ιουλίου 2016
Δια την Ιεράν Μητρόπολιν Άρτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Άρτης Ιγνάτιος Δ΄

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white