ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ. & Σ. ΜΑΤΣΟΥ

 

 

Εκτύπωση