ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΤΣΟΥ"

 

Εκτύπωση