• Αρχική
  • Μητρόπολη
  • Μητροπολίτης
  • Κείμενα
  • Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης, στὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2019-20

Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης, στὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2019-20

Ἀγαπητά μου παιδιά,

  Ἐπιστρέψατε σήμερα, ὕστερα ἀπὸ τὶς διακοπὲς καὶ τὴν ξεκούραση τοῦ καλοκαιριοῦ, στὸ σχολεῖο σας, μὲ συναισθήματα ἀνάμεικτα· χαρᾶς μέν, γιατὶ ἀνταμώνετε πάλι μὲ τοὺς συμμαθητές σας καὶ τοὺς δασκάλους σας, μικροῦ ὅμως ἄγχους, γιατὶ θὰ ἔχετε νὰ ἀντιμετωπίσετε  πάλι πρόγραμμα καὶ περιορισμούς καὶ ὑποχρεώσεις γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ ἀγαθοῦ τῆς γνώσης. «Τὰ ἀγαθὰ» ὅμως «κόποις κτῶνται», ἔλεγαν οἱ σοφοὶ πρόγονοί μας. Τὰ καλὰ δηλαδὴ ἀποκτῶνται μὲ κόπους.

 Ἔλεγαν ὅμως οἱ σοφοὶ Ἕλληνες καὶ κάτι ἄλλο γιὰ κάθε ἐνέργειά τους. «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι», νὰ ἀρχίζετε τὴν κάθε σας ἐνέργεια, ἐπικαλούμενοι τὸν Θεόν. Αὐτὸ βέβαια κάναμε καὶ ἐμεῖς πρὶν ἀπὸ λίγο, μὲ τὸν ἁγιασμό· Αὐτοὶ ποὺ τὸν καθιέρωσαν πίστευαν ὅτι, γιὰ νὰ διαβεῖς τὴ θάλασσα τῆς γνώσης, ἡ βάρκα σου πρέπει νὰ ἔχει δύο κουπιά· τὴν δική σου προσπάθεια καὶ τὸ φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ. Ἀνεβῆτε, ἀγαπητά μου παιδιά, καὶ φέτος τὸν ἀνήφορο γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς γνώσης, καὶ φτάσετε ὅπου ἀνθρωπίνως μπορεῖτε· ἐκεῖ ποὺ ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ, ἔρχεται ὁ Θεὸς καὶ συμπληρώνει.

  Σὲ σᾶς στηριζόμαστε ἐμεῖς οἱ μεγάλοι· ἐσεῖς οἱ νέοι εἶστε ἡ ἐλπίδα καὶ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας. Βέβαια ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι, μὲ τὶς ἀπροσεξίες καὶ τὰ λάθη μας, δὲν εἴμαστε πάντοτε τὰ καλὰ παραδείγματα, γιὰ νὰ μιμηθεῖτε καὶ νὰ διδαχτεῖτε. Διαλέξτε σὰν τὶς μέλισσες μόνο τὰ καλὰ ποὺ βλέπετε στοὺς μεγάλους, εἴτε αὐτοὶ εἶναι οἱ γονεῖς σας, εἴτε οἱ δάσκαλοί σας, εἴτε ἐμεῖς οἱ κληρικοί, εἴτε ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἄνθρωπος, μὲ τὸν ὁποῖον ἔρχεστε σὲ ἐπικοινωνία. Καὶ μὴν ἀκοῦτε αὐτοὺς ποὺ σᾶς λένε, δὲν ὑπάρχει Θεός, καὶ ἴσως εἰρωνεύονται τὴν πίστη σας· εἶναι ἀνόητοι. Τὸ λέγει καὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ: « Εἶπεν ἄφρων ἐν τ καρδί αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλμ. 13). Μιὰ ρώσικη παροιμία λέγει: «Μπορεῖς νὰ ζήσεις χωρὶς γονεῖς, ὄχι ὅμως καὶ χωρὶς Θεό». Ἐσεῖς φανεῖτε ἔξυπνοι ἀγαπώντας τὴν ἀλήθεια, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» ( Ἰω. 8,32) λέγει ὁ Κύριος. Μένοντας στὴν πίστη θὰ ἔχετε τὴ δύναμη νὰ διακρίνετε τὸ ψεύτικο ἀπὸ τὸ ἀληθινό καὶ νὰ ὑπερασπίζεστε μὲ θάρρος τὸ δίκαιο. Νικώντας τὸ κακὸ, θὰ νιώθετε ἐλεύθεροι ἄνθρωποι.

 Τὴν ἡλικία σας τὴν χαρακτηρίζει ἡ εὐαισθησία. Ζητᾶτε πάντοτε οἱ ἄλλοι νὰ εἶναι ἀπέναντί σας εἰλικρινεῖς καὶ νὰ ἔχουν ἀγάπη. Ἀπὸ εἰλικρινὴ ἀγάπη λοιπὸν πρὸς ἐσᾶς, ὡς Μητροπολίτης σας, σᾶς ἀπευθύνω αὐτὲς τὶς σκέψεις στὴν ἀρχὴ τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, μὲ τὴν εὐχὴ νὰ εἶναι εὐλογημένη ἀπὸ τὸν Θεόν, μὲ πρόοδο καὶ ἐπιτυχίες. Ὡς Μητρόπολη δὲ θὰ εἴμαστε πάντοτε στὴν διάθεσή σας γιὰ ὅ,τι χρειστεῖτε, καὶ μὴν διστάσετε σὲ κάποιο πρόβλημά σας νὰ ἀπευθυνθεῖτε σὲ μᾶς.

                        Καλὴ  καὶ εὐλογημένη χρονιά.

                     Ὁ Μητροπολίτης ὁ Ἄρτης Καλλίνικος

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white