Πνευματική Γραφίδα

Πνευματική Γραφίδα

Ο Απόστολος Ανδρέας (Μέρος Β')

on Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Ο Απόστολος Ανδρέας (Μέρος Β')

Αι πρώται ημέραι της διαμονής του αποστόλου εν Πάτραις

Από της Μακεδονίας ο απόστολος Ανδρέας κατήλθε διδάσκων μέχρι της Πελοποννήσου, αφιχθείς δε εις τας Πάτρας εφιλοξενήθη εν τη οικία πολίτου τινός μονίμως εγκατεστημένου εν τη πόλει, ονομαζομένου Σωσσίου. Ούτος εδέχθη να φιλοξενήση τον απόστολον τοσούτω μάλλον φιλοφρόνως και ευγνωμόνως, όσω πάσχων υπό νόσου ανιάτου και θανατηφόρου, εθεραπεύθη υπ' αυτού παραχρήμα τη επικλήσει του Κυρίου»29. Ως δε ήτο επόμενον, η φήμη του επιτελεσθέντος θαύματος ταχέως διήλθεν καθ' άπασαν την πόλιν, φθάσασα και μέχρις αυτού του ανθυπάτου. Ήτο δε τότε ανθύπατος ανήρ ονομαζόμενος Λέσβιος, προσκεκολλημένος εις την ειδωλολατρικήν πλάνην, δι' αυτό δε τούτο και διεταράχθη «ου μικρώς και εχαρακτήρισε τον επ' ονόματι του Ιησού τοιαύτας θεραπείας επιτελούντα ως «μάγον τινά και απατεώνα». Δεν πρέπει, έλεγε ο Λέσβιος, να δίδωμεν προσοχήν εις αυτόν, αλλ'οφείλομεν μάλλον από τους ιδικούς μας θεούς να ζητώμεν πάσαν ευεργεσίαν30. Έλαβε δε και την απόφασιν να συλλάβη τον απόστολον και να θανατώση αυτόν.

Ο Απόστολος Ανδρέας (Μέρος Α')

on Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά

ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΩΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ο Απόστολος Ανδρέας (Μέρος Α')

΄Ονομα καταγωγή και επάγγελμα του Ανδρέου

Καθαρώς ελληνικόν το όνομα Ανδρέας (ή Ανδρεύς ή Ανδρείας) παραγόμενον εκ της λέξεως ανδρεία και παρ’ Ηροδότω, Πλουτάρχω, ΙΙαυσανία και Δίωνι Κασσίω απαντώμενον, υπήρξεν έν εκ των ονομάτων εκείνων, όπως και τα ονόματα Φίλιππος και Νικόδημος, τα οποία υπό την ελληνικήν επίδρασιν κατέστησαν από του δευτέρου προ Xpιστού αιώνος λίαν συνήθη παρ’ Ιουδαίοις. Απ’ αυτών δε των πρώτων ημερών της νέας περιόδου, τήν οποίαν ανεκαίνησεv ο ενανθρωπήσας Κύριος ημών, εγένετο το όνομα τούτο περίδοξον και λαμπρόν, διότι υπήρξεν όνομα του πρωτοκλήτου των αποστόλων του

Κατά οργιζομένων του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

on Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά, Πατερικά, Θεολογικά

Ο ΘΥΜΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΧΑΛΙΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΑΠΥΛΩΤΑ.

Κατά οργιζομένων του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Ασυγκράτητα χέρια, βρισιές, κοροϊδίες, κακολογίες, πληγές και άλλα αναρίθμητα κακά προέρχονται από την οργή και το θυμό. Εξαιτίας του θυμού, ξίφη ακονίζονται, δολοφονίες τολμώνται, αδέρφια χωρίζουν και συγγενείς ξεχνούν τον συγγενικό δεσμό τους. Οι οργισμένοι αγνοούν πρώτα τους εαυτούς τους κι έπειτα όλους τους οικείους. Όπως οι χείμαρροι παρασύρουν κατεβαίνοντας το καθετί, έτσι και η βίαιη κι ασυγκράτητη ορμή των οργισμένων δεν υπολογίζει τίποτα. Οι θυμωμένοι δεν σέβονται τους γέροντες, την ενάρετη ζωή, τη συγγένεια, τις προηγούμενες ευεργεσίες, ούτε τίποτ’ άλλο σεβαστό και έντιμο. Ο θυμός είναι μια πρόσκαιρη τρέλα.

Ιερά και Βασιλική Μονή του Θεοβάδιστου Όρους Σινά

on Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013. Posted in Πολιτισμός

Η ΣΙΝΑΪΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟ ΣΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΥΟ ΘΑΛΑΣΣΩΝ.

Ιερά και Βασιλική Μονή του Θεοβάδιστου Όρους Σινά

    Η χερσόνησος, που συχνά περιγράφεται ανακριβώς ως “24000 τετραγωνικά μίλια αχρήστου γης” είναι η πύλη μεταξύ Αφρικής και Ασίας και η γέφυρα μεταξύ Μεσογείου και Ερυθράς θαλάσσης, δηλαδή του συντομότερου δρόμου από την Ευρώπη προς τον Ινδικόν ωκεανό και την άπω Ανατολή.Εκ πρώτης όψεως το Σινά φαίνεται δυσπρόσιτο, γεμάτο άγονα και βραχώδη όρη. Η γη είναι ακατάλληλη για καλλιέργεια και οι βροχές πολύ λίγες, πολλή η ζέστη την ημέρα και πολύ το κρύο τη νύκτα.Εν τούτοις το Σινά δεν είναι μία έρημος μονότονη και ενιαία. Το βόρειο τμήμα από το Ελ Αρίς μέχρι την διώρυγα του Σουέζ αποτελείται από μεγάλες αμμώδεις εκτάσεις, που διέσχισαν επανειλημμένα στο παρελθόν μεγάλοι στρατοί.

Βίος, θαύματα, ομολογία καί μαρτύριον τής Αγίας Αικατερίνης

on Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά, Θεολογικά

ΤΗΝ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟ ΝΥΜΦΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΜΝΗΣΟΜΕΝ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΥΧΟΝ ΣΙΝΑ.

Βίος, θαύματα, ομολογία καί μαρτύριον τής Αγίας Αικατερίνης

    Σήμερα αδελφοί μου η εκκλησία μας γιορτάζει και τιμά, τη μνήμη της Αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης. Η Αγία μας είναι από τα πιο λαμπρά στολίδια των μαρτύρων, της Ορθοδόξου ημών πίστεως και Εκκλησίας. Κατήγετο από την Αλεξάνδρεια και από γονείς ευγενείς. Ως προς το σωματικό της κάλος, ήτο πανέμορφη και καλλονή, η ομορφιά της δε κατά τους συναξαριστάς ήτο εκθαμβωτική. Στα είκοσί της χρόνια, μόλις στα είκοσί της χρόνια, είχε πολύ μεγάλη μόρφωση. Η γνώση της στην κλασική παιδεία, και φιλοσοφία, ήταν καταπληκτική, - σαν τους σημερινούς νέους. - Έκαμε επίσης σπουδές στη ρητορική και στις ξένες γλώσσες της εποχής της τότε.

Εγκώμιο στην Αγία Θεοτόκο

on Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013. Posted in Αγιολογικά, Θεολογικά

ΟΤΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΦΙΕΡΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

Εγκώμιο στην Αγία Θεοτόκο

Ομιλία Γερμανού Α΄ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
    1. Να κι άλλο πανηγύρι και χαρούμενη γιορτή της μητέρας του Κυρίου, να έξοδος της αμώμητης νύφης, να το πρώτο ξεπροβόδισμα της βασίλισσας, να το τέλειο σημάδι της δόξας που πρόκειται να την στεφανώσει, να το προοίμιο της θείας χάρης που πρόκειται να την σκεπάσει, να το φωτεινό γνώρισμα της εξαιρετικής καθαρότητάς της. Εκεί όπου μια φορά τον χρόνο κι όχι πολλές φορές εισέρχεται ο ιερέας και τελεί τη μυστική λατρεία, εκεί αυτή οδηγείται από τους γονείς της, για να παραμείνει συνεχώς στα άδυτα και ιερά της χάρης του Θεού. Ποιός γνώρισε ποτέ κάτι παρόμοιο;

<<  25 26 27 28 29 [30

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white