Ο ναός της Αγίας Παρασκευής στην Άρτα

Ο ναός της Αγίας Παρασκευής στην Άρτα

Βρίσκεται κοντά στη νοτιοανατολική γωνία του κάστρου. Είναι μικρή ξυλόστεγη βασιλική με πεσσοστήρικτη ξύλινη στοά στη νότια πλευρά του. Κτίστηκε το 1771, αλλά μεγάλα τμήματα του έχουν ανακατασκευαστεί.

Απ' το αρχικό κτίσμα είναι η ανατολική πλευρά του με τις τοιχογραφίες στην κόγχη του ιερού, έργα κι αυτές του 1771.

Ο υπόλοιπος ναός εσωτερικά είναι "ανακαινισμένος", ασβεστωμένος δηλαδή, οπότε είναι καλυμμένες και οι τοιχογραφίες του.

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white