Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης - Γηροκομείο

Το μοναστήρι αυτό που παλιά βρισκόταν 10'- 15' πορείας έξω από την Άρτα, σήμερα - διαλυμένο πια - είναι ασφυκτικά περικυκλωμένο από κατοικίες στο Ν.Α. τομέα της πόλης, στο Πετροβούνι. Κατά τον Σεραφείμ κτίστηκε το 14ο αιώνα στη θέση αρχαίου ναού της Άρτεμης ή της Αθηνάς. Το 1977 ανακατασκευάσθηκαν τα κελλιά και τι 1808 κτίσθηκε ο περιβολότοιχος.

Τα κελλιά πυρπολήθηκαν το 1821 και ξανακτίσθηκαν το 1836, ο δε ναός καταστράφηκε κατά την επανάσταση του 1854 και ανακατασκευάσθηκε το 1856. Το μοναστήρι είχε πολλά έσοδα και -όπως αναφέρουν οι πηγές - στα χρόνια της τουρκοκρατίας πρόσφερε 10.000 γρόσια ετησίως για τα σχολεία της επαρχίας Άρτας και Πρέβεζας. Το 1696 το μοναστήρι - όπως και όλη η Άρτα - λεηλατήθηκε απ' τους επιδρομείς του πειρατή μπέη της Μάνης Λιβέριου ή Λιμπεράκη Γερακάρη.

Ο ναός - μονόκλιτη ξυλόστεγη βασιλική - μόνο στην κόγχη του ιερού έχει γραπτή διακόσμηση. Τρεις φορητές εικόνες του τέμπλου, έγιναν το 1842. Απ' τα κειμήλια του ναού σπουδαιότερο είναι η παλαιότατη ασημοστόλιστη εικόνα της Παναγίας που, κατά την παράδοση, φανερώθηκε σ' αυτό το χώρο θαυματουργικά, κι απ' αυτό πήρε την προσωνυμία Φανερωμένη.

Τα κελλιά της Β. πτέρυγας μετατράπηκαν το 1951 σε γηροκομείο, το οποίο μετά την πρόσφατη ανακαίνιση και επέκταση αποτελεί στολίδι στη γύρω περιοχή.

Το ξεχωριστό καμπαναριό είναι περίτεχνο.

Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία και στην Αγία Τριάδα. Πανηγυρίζει δε του Αγίου Πνεύματος.

Ο ναός της Μητροπόλεως στην Άρτα

Τιμάται στη μνήμη των Εισοδίων της Θεοτόκου. Κτίστηκε το 1800 στη θέση παλαιότερου βυζαντινού ναού του Αγίου Μερκουρίου. Είναι μεγάλη τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, στη δυτική πλευρά της οποίας έχουν εντειχιστεί μαρμάρινα γλυπτά απ' τους βασιλικούς τάφους της μονής της Βλαχέρνας.

Ο ναός δεν έχει τοιχογραφίες, ο ξύλινος άμβωνας του όμως και ο δεσποτικός θρόνος είναι θαυμάσιοι, φτιαγμένοι με ένθετα σεντέφια λεπτότατης εργασίας.

Αξιόλογο είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο με ωραίες παραστάσεις και δύο τετράστιχα στην κορυφή, τα οποία φέρουν τη χρονολογία 1878. Ο ωραίος αρχαιοπρεπής ξυλόστεγος κιονοστήρικτος πυλώνας στον περίβολο της Μητρόπολης, είναι έργο του 18ου αιώνα, (1726).

Ιερός Ναός Παναγίας Γιάτρισσας - Νοσοκομείο Άρτης

Το παρεκκλήσιο αυτό κτίστηκε με δαπάνες των μεγάλων ευεργετών Νικολάου και Ευγενίας Παπανικολάου και Ελένης Ποντίκη, για την εξυπηρέτηση των ασθενών και του Ιατρικού - Νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου της Άρτας.

Βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου και εορτάζει κατά την απόδοση της εορτής του Γενέσιου της Θεοτόκου (12/09).

Εξυπηρετείται από τους Ιερείς της πόλεως και των περιχώρων.

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου - Πνευματικό Κέντρο

Στο «Ιστορικόν Δοκίμιον περί Άρτης και Πρεβέζης» του Σεραφείμ Ξενόπουλου διαβάζουμε για τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου: «Ἐν τῇ συνοικίᾳ Ἐβραϊκὰ ἀνηγέρθη κατὰ τὴν δεκάτην ὀγδόην ἑκατονταετηρίδα Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, καὶ ηὐξήθη ἐπὶ τῶν ὑπογείων καὶ βεβυθισμένων αὐτοῦ βάσεων διὰ πελωρίων ἄνευ ἀσβέστου λίθων ἐκτισμένων, ἀρχαιοτάτου Ναΐσκου, ὅστις ἀνεπηρέαστος διαμείνας τῷ 1821 καὶ ταπεινῶς ἐπισκευασθείς, καὶ πάλιν μικρὸν ὑπομείνας τῷ 1854, ἀνεκαινίσθη ἐκ βάθρων περικαλλέστατα παρὰ τῶν φιλοχρίστων ἐνοριτῶν ὁ νῦν ὁρώμενος ἐν ἔτει 1859 Ἰουνίου 1, καὶ μετὰ διετίαν, τῷ 1861 Σεπτεμβρίου 10 ἐνεκαινιάσθη. Κέκτηται ὁ Ναὸς οὗτος ἐνοριτῶν οἰκίας 47 καὶ ἱερέα ἕνα…» 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μνημείο μεταβυζαντινής εποχής, υπήρξε επί σειρά ετών παρεκκλήσιον της Ενορίας του Αγίου Γεωργίου Άρτης. Με την υπ᾽ αριθμ. 19/26-9-1977 πράξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της ανωτέρω ενορίας, ο ιερός ναός παραχωρήθηκε δωρεάν στην Ιερά Μητρόπολη Άρτης για την εκπλήρωση των Θρησκευτικών, πνευματικών και φιλανθρωπικών σκοπών αυτής. Ο ναός υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά στις 3 Μαΐου 1968, τις οποίες ανέλαβε να διορθώσει ο νεοσύστατος τότε θρησκευτικός Σύλλογος «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος». 

Η τελευταία ανακαίνιση του ναού έγινε το 2011, παράλληλα με τις εργασίες ανακαίνισης του Πνευματικού Κέντρου.

Εορτάζει στις 8/5 και στις 26/9.

ΤΗΛ: 2681027957

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white