• Αρχική
  • Τοπική Αγιολογία
  • Η Αγία Θεοδώρα
  • Εξυπηρέτηση Πολιτών

Αίτηση εγγραφής στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με ελληνικά και κεφαλαία γράμματα

Παρακαλώ για την εγγραφή μου στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

Παρακαλούμε εισάγετε τους έντονους χαρακτήρες που βλέπετε για αποφυγή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
 

Δικαιολογητικά για την βάπτιση

1. Ληξιαρχικὴ Πράξη Γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ.

2. Δελτία Ἀστυνομικῶν Ταυτοτήτων τῶν γονέων.

3. Ἐὰν οἱ γονεῖς κατοικοῦν σὲ ἄλλη ἐνορία, ἀπαιτεῖται μεταβίβαση βαπτίσεως ἀπὸ τὸν ἐφημέριό τους.

4. Σὲ περίπτωση ἀπουσίας ἀπὸ τὴν βάπτιση ἑνὸς ἐκ τῶν δύο γονέων, ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ὀνοματοδοσία ἔγγραφη συγκατάθεσή του, μὲ ἐπικύρωση τοῦ γνησίου τῆς ὑπογραφῆς του.

Μετὰ τὴν βάπτιση, ὁ ἱερεὺς θὰ ἐκδώσει ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ, τὴν ὁποία οἱ γονεῖς πρέπει νὰ καταθέσουν στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ, ἐντὸς 90 ἡμέρων, πρὸς ἀποφυγὴ διοικητικοῦ προστίμου.

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας γάμου

1. Πιστοποιητικὰ ἀγαμίας ἀπὸ τὴν ἐνορία κάθε μελλονύμφου, στὰ ὁποῖα νὰ ἀναγράφεται ὁ βαθμὸς τοῦ γάμου καὶ σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τουλάχιστον τὸ ἄσχετον τῆς συγγενείας. 

-᾿Εὰν ὁ/ἡ μελλόνυμφος κατάγεται ἀπὸ ἄλλη ῾Ιερὰ Μητρόπολη, τὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας πρέπει νὰ εἶναι ἐπικυρωμένο ἀπὸ τὴν οἰκεία ῾Ιερὰ Μητρόπολη. 

-᾿Εὰν ὁ/ἡ μελλόνυμφος κατάγεται ἀπὸ ῾Ιερὰ Μητρόπολη ἄλλης χώρας, τὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας πρέπει νὰ ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὴν ῾Ιερὰ Σύνοδο. 

-᾿Εὰν ὁ/ἡ μελλόνυμφος εἶναι ἀλλοδαποί, καταγόμενοι ἀπὸ χώρα ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς ῾Ενώσεως, ἀπαιτεῖται ἄδεια παραμονῆς τους. 

-Τὰ πιστοποιητικὰ ἀγαμίας Τύπου Β’ πρέπει νά συνοδεύονται μὲ ἁπλὴ ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ/τῆς μελλονύμφου. 

-Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ/ ἡ μελλόνυμφος ἔρχονται σὲ δεύτερο ἤ τρίτο γάμο, ὀφείλει νὰ προσκομίσει ὁ κάθε ἕνας τὸ Πιστοποιητικὸ ᾿Αγαμίας καὶ τὸ Διαζευκτήριό του, ὅπου θὰ ἀναγράφεται ἐπάνω ἡ ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ».  

-Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ/ἡ μελλόνυμφος προέρχεται ἐκ χηρείας, ὀφείλει νὰ καταθέσει μαζὶ μὲ τὸ πιστοποιητικὸ ἀγαμίας του, α) ληξιαρχικὴ πράξη θανάτου τοῦ/τῆς συζύγου καί β) πιστοποιητικὸ τελέσεως τοῦ προηγούμενου γάμου του/της, ὅπου θὰ φαίνεται ὁ βαθμὸς τοῦ γάμου. 

2. Παράβολο χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ ἀπὸ Δημόσιο Ταμεῖο ἢ Διπλότυπο Γάμου ἀξίας 18 ΕΥΡΩ, καί ὄχι ἁπλὸ παράβολο. 

3. ᾿Απόκομμα ἡμερησίας ἐφημερίδος δημοσιεύσεως τοῦ γάμου τους. 

4. Δελτία ᾿Αστυνομικῶν Ταυτοτήτων γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν στοιχείων τῶν μελλονύμφων, καθὼς καὶ γιὰ τὴν συμπλήρωση τῆς Δηλώσεως τελέσεως γάμου καὶ τοῦ προσδιορισμοῦ ἐπωνύμου τῶν παιδιῶν τους. 

-Σὲ περίπτωση ποὺ οἱ μελλόνυμφοι ἔχουν ἤδη τελέσει Πολιτικὸ Γάμο, ὀφείλουν νὰ προσκομίσουν Ληξιαρχικὴ Πράξη Γάμου, ὅπου θά φαίνεται καὶ ὁ βαθμὸς γάμου τους.

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white