ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΑΡΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΤΗΣ, ανακοινώνει ότι στις 19/3/2021  ημέρα Παρασκευή και από ώρες 12:00 έως  13:00μμ, θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης (οδός Μητροπολίτου Ιγνατίου-αρ.24), ενώπιον αρμόδιας συσταθησομένης επιτροπής, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, δι’ ανοικτών προσφορών μετά συνεχίσεως αυτού δια προφορικών τοιούτων για την εκμίσθωση επί τριετίας του υπό στοιχεία Β-1 διαμερίσματος, συνολικού εμβαδού 81,64 τ,μ„ κείμενου στο δεύτερο πάνω από το ισόγειο-πυλωτή όροφο, οικοδομής [και δη στο ΤΜΗΜΑ Α αυτής] ανεγερθείσης, επί οικοπέδου κείμενου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Άρτας, της περιοχής «Τρίγωνο», στο Ο.Τ. 387 και δη επί των οδών Αντωνίου Γαρουφαλλιά και Ευαγγέλου Χέλμη, σύμφωνα με τους όρους της από  12/2/2021 διακηρύξεως.

Σε περίπτωση δε μη επιτεύξεως αποτελέσματος κατά την ως άνω ημεροχρονολογία, ο ανωτέρω διαγωνισμός θα  επαναληφθεί στις 26/3/2021  τις ίδιες ώρες, ενώπιον της ίδιας Επιτροπής.

Πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης (οδός Μητροπολίτου Ιγνατίου-αρ.24), καθημερινά από 08:00πμ έως 13:30μμ [τηλέφωνο : 2681-0-27533 ].

Εν  Άρτη, 12/2/2021

Δια την Ιεράν Μητρόπολιν  ΑΡΤΗΣ

Εκτύπωση Email

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white