Οι ερειπωμένοι βυζαντινοί ναοί του Αγίου Λουκά και της Παναγίας της Ελεούσας

Οι ερειπωμένοι βυζαντινοί ναοί του Αγίου Λουκά και της Παναγίας της Ελεούσας.

Πρόκειται για δύο κατεστραμμένους ναΐσκους του τέλους της Βυζαντινής περιόδου (14ος ή 15ος αιώνας) που βρίσκονται, ο πρώτος στην περιοχή της λαϊκής αγοράς κοντά στον Άγιο Βασίλειο, ο δε άλλος στη συνοικία Ταμπακιάδων κοντά στον Άγιο Νικόλαο.

Σώζονται μόνο οι αψίδες των Ιερών Βημάτων και τα περιγράμματα των κτισμάτων στα θεμέλια.

Η τοιχοποιία τους είναι κατά το πλινθοπερίβλητο σύστημα.

Στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα δεν παρουσιάζουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

Επίσημος ιστότοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης
Περιφερειακή Οδός Άρτης, Τ.Κ. 47132, Τ.Θ. 56 Άρτα
Τηλ. Κέντρο: 2681027533 & 2681071835, Fax: 2681028610
Ι.Μ. Άρτης © 2013-
Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.