• Αρχική
  • Τοπική Αγιολογία
  • Σύναξις των εν Μητροπόλει Άρτης Αγίων
  • Απολυτίκιον

Σύναξις των εν Μητροπόλει Άρτης Αγίων

damaskinos stouditis

ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΑΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ

Ἀπολυτίκιον
Συνάξεως τῶν ἐν Μητροπόλει Ἄρτης Ἁγίων
Ἦχος πλ. Α’. Τὸν συνάναρχον.
Τοὺς ἐν Ἄρτῃ Ἁγίους ἀνευφημήσωμεν,
Θεοδώραν Βασίλισσαν καὶ τὸν Μάξιμον,
καὶ σεπτοὺς Δαμασκηνόν τε καὶ Παρθένιον,
καὶ Ἀπόστολον ὁμοῦ σὺν Θεοχάρει τοὺς κλεινούς,
καὶ μάρτυρα Ζαχαρίαν∙
Θεοῦ γὰρ ὄντες οἰκεῖοι
ὑπὲρ ἡμῶν Χριστῷ πρεσβεύουσιν.

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white