Σύναξις των εν Μητροπόλει Άρτης Αγίων

ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΑΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ

Ἀπολυτίκιον
Συνάξεως τῶν ἐν Μητροπόλει Ἄρτης Ἁγίων
Ἦχος πλ. Α’. Τὸν συνάναρχον.
Τοὺς ἐν Ἄρτῃ Ἁγίους ἀνευφημήσωμεν,
Θεοδώραν Βασίλισσαν καὶ τὸν Μάξιμον,
καὶ σεπτοὺς Δαμασκηνόν τε καὶ Παρθένιον,
καὶ Ἀπόστολον ὁμοῦ σὺν Θεοχάρει τοὺς κλεινούς,
καὶ μάρτυρα Ζαχαρίαν∙
Θεοῦ γὰρ ὄντες οἰκεῖοι
ὑπὲρ ἡμῶν Χριστῷ πρεσβεύουσιν.

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

Επίσημος ιστότοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης
Περιφερειακή Οδός Άρτης, Τ.Κ. 47132, Τ.Θ. 56 Άρτα
Τηλ. Κέντρο: 2681027533 & 2681071835, Fax: 2681028610
Ι.Μ. Άρτης © 2013-
Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.